Zimowy Puchar Polski Masters 2019/2020

Lista zgłoszeń

1. Artur Skadorwa
2. Krzysztof Futyma
3. Paweł Ścichowski
4. Gaweł Kucowski
5. Wiesław Żarczyński
6. Marek Wójcik
7. Tomasz Kubas
8. Krzysztof Kieczmerski
9. Rafał Lis
10. Piotr Król
11. Robert Kowalski
12. Jacek Sieńczuk
13. Jan Jankowski
14. Krzysztof Kotwas
15. Andrzej Skrajny


16. Anna Świeczak
17. Krystyna Krzyżanek
18. Ewa Sobieraj

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
III Runda – finałowa
Zimowego Pucharu Polski Masters w Ożarowie Mazowieckim

1.TERMIN:
15.03.2020 r – Niedziela
2.CEL ZAWODÓW
Ocena poziomu wyszkolenia kategorii Masters;
Międzypokoleniowa integracja środowiska łuczniczego;
Popularyzacja łucznictwa na terenie Polski.
3.Miejsce:
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1; ul. Szkolna 2a, 05-850 Ożarów Mazowiecki
4. Organizator:
Klub Sportowy „Ożarowianka”
5.Uczestnictwo :
W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy z Polski i zagranicy. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki w konkurencji łuków klasycznych w kategorii wiekowej:
1. 30+ łuk klasyczny ,,Junior Masters” (open),
2. od 40+ do 60+ łuk klasyczny ,,Masters” zawodniczki i zawodnicy nie przygotowujący się do Mistrzostw Europy, Świata oraz Igrzysk Olimpijskich.
3. 70+,,Masters Senior” (open) nie mogą startować zawodnicy i zawodniczki czynnie uprawiający łucznictwo, którzy w ciągu poprzedniego oraz bieżącego roku wzięli udział w zawodach ogólnokrajowych (z wyjątkiem Międzynarodowych Mistrzostw Polski Masters). Ci zawodnicy mogą startować w kategoriach 30+lub 40+.

6.Zgłoszenia:
Kontakt do organizatora:
Paweł Ścichowski +48 502 107 683,
poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pucharozarowiankimasters.pl/?page_id=4

7.Konkurencje:
– 2 x 18 m tarcza halowa 3×20 cm – 2 x 10 serii po 3 strzały (dla kategorii: 30+ ,,Junior Masters”(open), 40+ do 60+ ,,Masters”)
– 2 x 18 m –Tarcza 80 pełna- 2 x 10 serii po 3 strzały (dla kategorii: 70+ ,,Senior Masters”(open).)
Strzelanie pojedynków wg IORWA dla wszystkich kategorii.
8. Tytuły i wyróżnienia:
Za zajęcie I miejsca zostanie wręczony Puchar
Za zajęcie II – IV miejsca zostaną wręczone medale
Za zajęcie I – VI miejsca zostaną wręczone dyplomy

W klasyfikacji końcowej udział biorą osoby, które wystartowały w Zimowy Pucharze Polski Masters w minimum 2 rundach.

9. Startowe:
Zgłoszenia do 13.03.2020 r.
Wynosi 50 zł od każdego zawodnika, płatne gotówką w dniu 19.01.2020 przed rozpoczęciem zawodów w biurze zawodów. Zgłoszenia po terminie płatne są 70 zł.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

UCZESTNIKÓW ZAWODÓW OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE

W czasie zawodów obowiązuje aktualny regulamin łucznictwa .

11. Program zawodów:
Do godz.11.15-Przyjazd ekip, aktualizacja zgłoszeń w biurze zawodów na hali sportowej
12.00 – 12.30 – Otwarte tory dla wszystkich kategorii
12.30 – Otwarcie zawodów
12.45 – 14.30 – Strzelania konkursowe
15.00 – 16.30 – Strzelanie pojedynków eliminacyjnych
17.00 – uroczyste zakończenie zawodów.
W zależności od ilości zgłoszonych zawodników program zawodów może ulec zmianie.

Wstęp na halę tylko w obuwiu sportowym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na hali sportowej.

  I runda II runda III runda Suma
  eliminacje rundki eliminacje rundki eliminacje rundki
Kobiety  
1 Sobieraj Ewa 20 20 20 20     80
2 Krzyżanek Krystyna 16 16 16 11     59
3 Świeczak Anna 13 13 11 13     50
4 Puchalska Halina     13 16     29
               
Mężczyźni  
1 Futyma Krzysztof 20 20 20 13     73
2 Strajny Andrzej 16 16 13 20     65
3 Lis Rafał 13 13 11 0     37
4 Ścichowski Paweł 11 11 2 2     26
5 Kucowski Gaweł     9 16     25
6 Król Piotr     16 7     23
7 Kluczyk Michał     5 11     16
8 Skadorwa Artur 7 7 0 0     14
9 Kieczmerski Krzysztof 5 0 0 9     14
10 Bortnik Bogusław     7 5     12
11 Kasprzyk Ryszard 9 0         9
12 Żarczyński Wiesław 0 9         9
13 Sieńczuk Jacek 0 5 0 0     5
14 Kotwas Krzysztof 2 0 0 0     2
15 Jankowski Jan 0 2 0 0     2
16 Wójcik Marek 0 0         0
17 Kowalski Robert 0 0 0 0     0
18 Wojciechowski Jerzy 0 0         0
19 Kubiak Tomasz 0 0         0
20 Trejman Andrzej     0 0     0
21 Milewski Konrad     0 0     0
22 Perkowski Adam     0 0     0
23 Chmielak Tomasz     0 0     0
24 Pietraszewicz Krzysztof     0 0     0
25 Korbut Janusz     0 0     0
26 Bukiert Maciej     0 0     0
27 Bebeynka Wiesław     0 0     0

 

Regulamin Zawodów Łuczniczych
o Zimowy Puchar Masters

I – Organizatorzy, miejsce zawodów, cel zawodów.
1. Organizator zawodów łuczniczych – Klub łuczniczy danej rundy Zimowy Puchar Masters, jest merytorycznie odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów sportowych.
2. Zawody łucznicze składają się z 3 rund odbywających się w systemie halowym.
3. Zawody sportowe zorganizowane zostaną w listopadzie 2019, styczniu i marcu 2020 r.
Miejscem rozgrywania zawodów łuczniczych jest:
a) I Runda 17.11.2019 r. – hala sportowa, Dobrcz ul. Długa 33;
b) II Runda 19.01.2020 r. – hala sportowa, Supraśl;
c) III Runda (FINAŁ) 15.03.2020 r. – hala sportowa, Ożarów Mazowiecki;
4. Celem zawodów jest ocena poziomu wyszkolenia kategorii Masters, Międzypokoleniowa integracja środowiska łuczniczego. Popularyzacja łucznictwa na terenie Polski.
II – Zasady rozgrywania zawodów, zgłoszeń zawodników.
1. Zgłoszenia do udziału w zawodach należy dokonać w terminie podanym w Komunikacie Organizacyjnym Zawodów. Opłata startowa wynosi 50 zł płatna gotówką w dniu zawodów w Biurze.
2. Zgłoszenie zawodnika po terminie przewidzianym w Komunikacie Organizacyjnym wynosić będzie 70 zł płatne gotówką w dniu zawodów w Biurze.
3. Uczestników zawodów obowiązuje ubezpieczenie we własnym zakresie.
4. W czasie zawodów obowiązuje aktualny regulamin łucznictwa.
5. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy z Polski i zagranicy. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki w konkurencji łuków klasycznych w kategorii wiekowej: 30+ „Junior Masters” (open), od 40+ do 60+ „Masters” i starsi nie przygotowujący się do Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich. W kategoriach 70+ „Masters Senior” nie mogą startować zawodnicy i zawodniczki czynnie uprawiający łucznictwo, którzy w ciągu poprzedniego oraz bieżącego roku wzięli udział w zawodach ogólnokrajowych (z wyjątkiem Międzynarodowych Mistrzostw Polski Weteranów). Ci zawodnicy mogą startować w kategoriach 30+ lub 40+.
6. Zawody łucznicze o Zimowy Puchar Masters będą się odbywać na odległościach:
18 m (hala)
7. Zasady rozgrywania zawodów:
a) 2 x 18 m – Tarcza halowa 2 – 2 x 10 serii po 3 strzały dla kategorii: 30+ „Junior Masters” (open), 40+ do 60+ „Masters”;
b) 2 x 18 m – Tarcza 80 pełna – 2 x 10 serii po 3 strzały dla kategorii 70+ „Senior Masters”;
c) strzelanie pojedynków wg IORWA dal wszystkich kategorii.

8. Punktacja w Zimowym Pucharze Polski Masters

Po rundzie klasyfikacyjnej 2 x 18m

Po rundkach

1 miejsce – 20 pkt

1 miejsce – 20 pkt

2 miejsce – 16 pkt

2 miejsce – 16 pkt

3 miejsce – 13 pkt

3 miejsce – 13 pkt

4 miejsce – 11pkt

4 miejsce – 11 pkt

5 miejsce – 9 pkt

5 miejsce – 9 pkt

6 miejsce – 7 pkt

6 miejsce – 7 pkt

7 miejsce – 5 pkt

7 miejsce – 5 pkt

8 miejsce – 2 pkt

8 miejsce – 2 pkt

III – Odwołania, puchary i dyplomy
1. Zawodnik w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wyników ma prawo złożyć protest w ciągu 30 minut od ogłoszenia wyników do organizatora zawodów; decyzja organizatora jest ostateczna.
2. Dyplomy w rundach I-VI wręcza Organizator oraz osoby przez niego wyznaczone.
3. Dyplomy, Puchary oraz Medale finałowe wręcza Organizator oraz osoby przez niego wyznaczone.

Wszystkie informacje na temat Zimowego Pucharu Polski Masters dostępne również na stronie
www.pucharozarowiankimasters.pl

Organizator Zimowego Pucharu Masters
Rafał Lis