Rejestracja

Rejestracja zawodnika

Zgłoszenia przyjmujemy mailem na adres tinahet.am@gmail.com

w mailu prosimy o podanie

nazwisko
imię
klub
rok urodzenia
kategoria wiekowa*:  30+, 40+, 50+, 60+, 70+, 80+
rodzaj łuku: compound, łuk olimpijski, BB
płeć
kraj
e-mail
tel. kontaktowy

* Prosimy podać kategorie wiekową, w której zawodnik zamierza startować.

Opłata startowa w wysokości 70 zł przyjmowana będzie w dniu treningu oficjalnego i w pierwszym dniu zawodów.
Zgłoszenia są przyjmowane drogą mailową TYLKO do dnia 31.08.2018 r., do godziny 18:00 na adres: tinahet.am@gmail.com, po tym terminie opłata startowa od zawodnika wynosi 100 zł