Lista zawodników

L.P. Imię Nazwisko Kraj kategoria wiekowa płeć łuk opłata
1 Tomasz Przedwojewski PL 30+ M OL
2 Maciej Gnacy PL 30+ M OL
3 Ryszard Janiszewski PL 30+ M OL
4 Wiktor Wardecki PL 30+ M OL
5 Marcin Miłecki PL 30+ M OL
6 Olaf Turek PL 30+ M OL
7 Rafał Szpuda PL 30+ M OL
8 Tomasz Zientkowski PL 30+ M OL  
9 Mariusz Wojciechowski PL 30+ M OL  
10 Maciej Huszcz PL 30+ M OL  
1 Rafał Dryzmer PL 40+ M OL
2 Tadeusz Jurcewicz PL 40+ M OL
3 Stanisław Junczyk PL 40+ M OL
4 Rafał Lis PL 40+ M OL
5 Sławomir Bątkiewicz PL 40+ M OL
6 Krzysztof Futyma PL 40+ M OL
7 Robert Kowalski PL 40+ M OL
8 Marek Lewandowski PL 40+ M OL
9 Dariusz Trembiński PL 40+ M OL
10 Norbert Słowik PL 40+ M OL
11 Michał Jakubowski PL 40+ M OL
12 Krzysztof Hetman PL 40+ M OL
13 Roman Kudroń PL 40+ M OL
14 Roman Pękalski PL 40+ M OL
1 Petyo Kishev Cz 50+ M OL
2 Zdenek Zapletał Cz 50+ M OL
3 Wacław Siuta PL 50+ M OL
4 Jan Jankowski PL 50+ M OL
5 Paweł Ścichowski PL 50+ M OL
6 Andrzej Wiącek PL 50+ M OL
7 Adam Goliński PL 50+ M OL
8 Krzysztof Kotwas PL 50+ M OL
9 Wojciech Pękalski PL 50+ M OL
10 Zbigniew Austyn PL 50+ M OL
11 Mariusz Dietrich PL 50+ M OL
12 Mirosław Dzienis PL 50+ M OL
13 Zygmunt Graczyk PL 50+ M OL
14 Adam Perkowski PL 50+ M OL
15 Piotr Król PL 50+ M OL
1 Henryk Szylberg PL 60+ M OL
2 Krzysztof Łończuk PL 60+ M OL
3 Zygmunt Walecki PL 60+ M OL
4 Marian Gozdek PL 60+ M OL
5 Witold Kostkowski PL 60+ M OL
6 Ryszard Stuglik PL 60+ M OL
7 Tomasz Kubas PL 60+ M OL
8 Tomasz Pytlak PL 60+ M OL
9 Grzegorz Bogusławski PL 60+ M OL
10 Janusz Niedzielski PL 60+ M OL
11 Ryszard Kasprzyk PL 60+ M OL
12 Paweł Rogalewski PL 60+ M OL
13 Janusz Korbut PL 60+ M OL
14 Władysław Piękoś PL 60+ M OL
1 Jan Kulinowski PL 70+ M OL
2 Jan Popowicz PL 70+ M OL
3 Tomasz Leżański PL 70+ M OL
4 Stefan Pruszkowski PL 70+ M OL
1 Roman Leon Bulik PL 80+ M OL
 
1 Maja Banaszewska-Dudek PL 30+ K OL
2 Ewa Sobieraj PL 30+ K OL
3 Gabriela Kupidło PL 30+ K OL
4 Monika Piskozub PL 30+ K OL
1 Agnieszka Golińska PL 50+ K OL
2 Jagienka Król PL 50+ K OL
3 Anna Świeczak PL 50+ K OL
4 Alicja Maciągowska PL 50+ K OL
1 Krystyna Krzyżanek PL 60+ K OL
2 Henryka Wiącek PL 60+ K OL
3 Jadwiga Wilejto PL 60+ K OL
1 Bronisława Król PL 80+ M OL
1 Robert Byjoś PL 40+ M OL, BB
2 Ryszard Stach PL 60+ M OL, BB
3 Zofia Zajdel PL 60+ K OL, BB
1 Hubert Krasnowski PL M BB
2 Tomasz Posiadeł PL M BB
3 Józef Karkoszka PL M BB
4 Leszek Wójcik PL M BB
5 Piotr Dras PL M BB
6 Jerzy Dietrych PL M BB
7 Vaclav Burijanek Cz M BB
8 Paweł Tobijański PL M BB
9 Krzysztof Trusz PL M BB
10 Eugeniusz Szczygieł PL M BB
11 Michał Jankowski PL   M BB  
               
1 Katarzyna Dubiel PL K BB
2 Małgorzata Walawska PL K BB
3 Regina Karkoszka PL K BB
4 Anna Paczuska PL K BB
5 Karolina Ferdyn PL   K BB  
1 Paweł Gałka PL 30+ M Compound
2 Stanisław Łukasik PL 30+ M Compound
3 Grzegorz Sojka PL 30+ M Compound
4 Wojciech Tokarz PL 30+ M Compound
5 Włodzimierz Żuk PL 30+ M Compound
6 Marcin Antosiewicz PL 30+ M Compound
1 Roman Franik PL 40+ M Compound
2 Łukasz Woroniecki PL 40+ M Compound
3 Bogusław Pilcicki PL 40+ M Compound
4 Sebastian Zieliński PL 40+ M Compound
1 Grzegorz Bogusławski PL 50+ M Compound
2 Cezary Sobieraj PL 50+ M Compound
3 Jan Bródka PL 50+ M Compound
4 Mirosław Huzar PL 50+ M Compound
5 Andrzej Domaradzki PL 50+ M Compound
1 Ryszard Tarasiuk PL 60+ M Compound
2 Paweł Kieruzel PL 60+ M Compound
3 Krzysztof Bień PL 60+ M Compound
4 Wojtek Kukla DE 60+ M Compound
5 Maciej Świderski PL 60+ M Compound
6 Piotr Ostrowski SE 60+ M Compound
7 Jerzy Wojtkowiak PL 60+ M Compound
1 Joanna Austyn PL 40+ K Compound
2 Ewa Huzar PL 40+ K Compound
3 Hanna Król PL 40+ K Compound