Program zawodów

Program zawodów

7.09.2018 r.
godz. 17:00 – 19:00
trening oficjalny, przyjmowanie opłaty startowej, zakończenie rejestracji zawodników

8.09.2016 r.
godz. 09:30 – 10:00
otwarte tory dla:
– kobiety łuki olimpijskie +30, +40, +50
– mężczyźni łuki bloczkowe +30, +40, +50, +60
– kobiety łuki bloczkowe +30, +40, +50
– kategoria Barebow

godz. 10:15 – 12:30
kwalifikacje 2 x 70 m dla:
kobiety łuki olimpijskie +30, +40, +50

kwalifikacje 2 x 50 m dla:
kobiety łuki bloczkowe +30, +40, +50, +60
mężczyźni łuki bloczkowe +30, +40, +50, +60

kwalifikacje 2 x 30 m dla:
– kategoria Barebow Open

godz. 13:15
ceremonia otwarcia zawodów

godz. 14.00-14:30
otwarte tory dla:
mężczyźni łuki olimpijskie +30, +40, +50, +60, +70, 80+
kobiety łuki olimpijskie +60, 70+, 80+

godz. 14:45-17:00
kwalifikacje 2 x70 m dla:
mężczyźni łuki olimpijskie +30, +40, +50

kwalifikacje 2 x 30 m dla:
kobiety łuki olimpijskie +60, +70
mężczyźni łuki olimpijskie +60, +70

kwalifikacje 1 x 30 m dla:
kobiety łuki olimpijskie 80+
mężczyźni łuki olimpijskie 80+

godz. 19:30
rozpoczęcie Biesiady Łuczniczej

9.09.2018 r.

godz. 09.30-10:00
otwarte tory dla wszystkich kategorii

godz. 10:00
strzelanie rund eliminacyjnych i finałowych

godz. 15.00
zakończenie zawodów, dekoracja

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie zawodów