Regulamin

Regulamin

1. Cel zawodów:
Wyłonienie Mistrzów Polski MMPM na 2018 r.
Popularyzacja łucznictwa jako dyscypliny dla osób w każdym wieku
Międzypokoleniowa integracja środowiska łuczniczego

2. Termin:
7-9.09.2018 r.

3. Miejsce rozgrywania zawodów:
Tory łucznicze KS „Ożarowianka”, ul. Sochaczewska 218, 05-850 Ożarów Mazowiecki

4. Organizatorzy:
Sekcja łucznicza KS „Ożarowianka”
Warszawsko-mazowiecki Związek Łuczniczy

5. Uczestnictwo:
Do zawodów mogą zostać zgłoszeni zawodnicy i zawodniczki powyżej 30 roku życia – urodzeni w 1988 r. i starsi. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy z Polski i zagranicy.
Zawody rozegrane zostaną w pięciu kategoriach wiekowych oraz w kategorii Barebow Open:
– Kategoria 30+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1988 i starsi
Kategoria 40+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1978 i starsi
Kategoria 50+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1968 i starsi
Kategoria 60+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1958 i starsi
Kategoria 70+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1948 i starsi
Kategoria 80+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1938 i starsi
Kategoria Barebow Open – zawodnicy i zawodniczki open urodzeni w 1988 i starsi

6. Konkurencje:

 • Kategoria 30+
  Indywidualna Olimpijska Runda WA, łuki klasyczne – kwalifikacje 2×70 m, 12 serii z 6 strzał do tarczy 122 cm, eliminacje pojedynki – 70 m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
  łuki bloczkowe – kwalifikacje 2×50 m do tarczy według regulaminu WA 6 pierścieni (od 5 do 10), 12 serii z 6 strzał; eliminacje – pojedynki – 50m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
 • Kategoria 40+
  Indywidualna Olimpijska Runda WA, łuki klasyczne – kwalifikacje 2×70 m, 12 serii z 6 strzał do tarczy 122 cm, eliminacje pojedynki – 70 m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
  – ł
  uki bloczkowe – kwalifikacje 2×50 m do tarczy według regulaminu WA 6 pierścieni (od 5 do 10), 12 serii z 6 strzał; eliminacje – pojedynki – 50m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
 • Kategoria 50+
  Indywidualna runda łuki klasyczne – kwalifikacje 2×60 m, 12 serii z 6 strzał do tarczy 122 cm, eliminacje pojedynki – 60 m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
  – ł
  uki bloczkowe – kwalifikacje 2×50 m, 12 serii z 6 strzał, do tarczy wg. regulaminu WA 6 pierścieni (od 5 do 10), eliminacje pojedynki – 50m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
 • Kategoria 60+
  – Kwalifikacyjna Runda łuki klasyczne: 2×30 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, runda eliminacyjna pojedynki na 30 m;
  – łuki bloczkowe kwalifikacje: 2×50 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, pojedynki na 50 m.

Klasyfikacja oddzielnie łuki klasyczne i łuki bloczkowe, oddzielnie kobiety i mężczyźni.

 • Kategoria 70+
  – Kwalifikacyjna Runda łuki klasyczne: 2×30 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, runda eliminacyjna pojedynki na 30 m;
  – łuki bloczkowe kwalifikacje: 2×50 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, pojedynki na 50 m.
 • Kategoria 80+
  Kwalifikacyjna Runda łuki klasyczne: 1×30 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, runda eliminacyjna pojedynki na 30 m;

Klasyfikacja oddzielnie łuki klasyczne i łuki bloczkowe, oddzielnie kobiety i mężczyźni.

Uwaga!
W kategoriach 60+, 70+ i 80+ nie mogą startować zawodnicy i zawodniczki czynnie uprawiający łucznictwo, którzy w ciągu poprzedniego oraz bieżącego roku wzięli udział w zawodach ogólnokrajowych (z wyjątkiem Międzynarodowych Mistrzostw Polski Weteranów). Ci zawodnicy mogą startować w kategoriach 40+ lub 50+.
Każdy zawodnik ma prawo podjąć decyzję o starcie w kategorii młodszej wiekowo niż określona przez rok urodzenia.

 • Kategoria Barebow Open
  Kategoria rozegrana zostanie oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe. Dopuszczone zostaną gołe łuki (bez celownika, klikera, stabilizatorów oraz amortyzatorów). Dopuszcza się użycie tylko krótkich stabilizatorów o maksymalnej długości 13 cm – stabilizator nie może być wyposażony w żadne dodatkowe akcesoria czy amortyzatory wstrząsów. Dozwolony osprzęt to podstawka pod strzałę i buton. Runda kwalifikacyjna: 2×30 m, 6 serii z 6 strzał do tarczy 80 cm, czas serii 4 min, runda eliminacyjna pojedynki na 30 m; Klasyfikacja wspólna dla kobiet i mężczyzn.

7. Tytuły i wyróżnienia:
Oddzielnie łuki klasyczne i bloczkowe, oddzielnie kobiety i mężczyźni. W każdej z kategorii wiekowych oraz kategorii barebow wyłonieni zostaną i otrzymają tytuły:
* I miejsce – Międzynarodowy Mistrz Polski Masters (w danej kategorii) na rok 2018
*
II miejsce – Międzynarodowy I Wicemistrz Polski Masters (w danej kategorii) na rok 2018
*
III miejsce – Międzynarodowy II Wicemistrz Polski Masters (w danej kategorii) na rok 2018
Za miejsca I-III wręczone zostaną medale – odpowiednio: złoty, srebrny, brązowy Za miejsca I-VIII wręczone zostaną dyplomy

8. Opłata startowa:
70 zł od zawodnika płatna u organizatora gotówką przed rozpoczęciem zawodów. Opłata startowa nie zawiera opłat za udział w imprezach towarzyszących.

9. Zgłoszenia:
Zgłoszenia są przyjmowane drogą mailową do dnia 31.08.2018 r., do godziny 18:00 na adres: tinahet.am@gmail.com