Regulamin rejestracji do zawodów łuczniczych

Regulamin rejestracji do zawodów łuczniczych na stronie www.pucharozarowiankimasters.pl

Definicje
Agata Mordzonek odpowiedzialna za administrację rejestracji zawodników do zawodów pod adresem internetowym www.pucharozarowiankimasters.pl,
Strona www.pucharozarowiankimasters.pl – strona poprzez którą prowadzona jest rejestracja do zawodów sportowych oraz publikacja wyników
Organizator – firma, instytucja, osoba fizyczna bądź grupa osób organizująca zawody
Zawodnik – osoba która dokonuje rejestracji do zawodów
Zawody łucznicze – zawody, na które mogą zapisywać się Zawodnicy,

Zasady ogólne

  1. Strona www.pucharozarowiankimasters.pl ma na celu usprawnić rejestrację do zawodów łuczniczych, w tym tworzyć stronę rejestracji do zawodów, publikować wyniki i przyczynić się do wzrostu jakości obsługi zawodów sportowych przez Organizatorów.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenie czy utratę mienia w czasie trwania zawodów.

  3. Zawodnik podając swoje dane osobowe na stronie rejestracji do zawodów łuczniczych równocześnie potwierdza ich zgodność z prawdą.

Rejestracja na zawody sportowe

  1. Zawodnik w celu dokonania rejestracji na wybrane zawody musi wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.pucharozarowiankimasters.pl w zakładce Zapisy.

  2. Zawodnik rejestrując się na zawody łucznicze, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji do zawodów, do których się zapisał. Zgoda ta jest wyłączną podstawą przechowywania danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana przez Zawodnika dobrowolnie, z możliwością wglądu do swoich danych osobowych, a także z możliwością ich modyfikacji i usunięcia.

  3. Zawodnik rejestrując się do udziału w zawodach łuczniczych, akceptuje ich regulamin i warunki postawione przez Organizatora przedstawione na stronie www.pucharozarowiankimasters.pl.

  1. Zawodnik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych, imię i nazwisko, na liście startowej oraz w tabeli wyników z zawodów, na które się zarejestrował.

  2. Zawodnik wyraża zgodę na publikację zdjęć, na których się znajduje, wykonanych w trakcie zawodów.

  3. Zawodnik oświadcza, że jest zdrowy. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania zawodów nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy. Jednocześnie oświadcza, iż na czas zawodów ubezpieczył się we własnym zakresie.